ผลการค้นหา

ค้นหาทัวร์
สุดพิเศษ
ซ่อน

ทัวร์สเปน 6 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์สเปน โปรตุเกส (GG13)

ทัวร์โค๊ด 360W191596
สเปน โปตุเกส แมดรดิ สนามสู้วัวกระทิง พระราชวังหลวง เซโกเบีย คลองส่งน้ำโรมัน เซโกเบีย ซาลามังกา พลาซามารย์อ มหาวิหารซาลามังกา ปอรโ์ต ล่องเรอืแม่น้ำดูว์โร จัตุรสัอเลียโดส แหลมโรก้า กรงุลิสบอน หอคอยเบเล็ม อนุสาวรดีิสคัฟเวอรรี่ บาราจอรท์ บาราจอซ มหาวิหารโตเลโด้ มาดรดิ พลาซารม์ายอร์ ปูเอต้าเดซอล
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 57,900 บ.