ทัวร์โปรโมชั่น

รหัส 360WSMET041
 Ethiopian Airlines
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (SMET04.1)

3 มิ.ย. - 5 มิ.ย. / 5 มิ.ย. - 7 มิ.ย. / 10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. / ... / 26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 4,994 บ.
รหัส 360WSMET021
 Ethiopian Airlines
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (SMET02.1)

24 พ.ค. - 27 พ.ค. / 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 7 มิ.ย. - 10 มิ.ย. / ... / 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. (6 ช่วงเวลาเดินทาง)
4 วัน 3 คืน / เริ่ม 9,889 บ.
รหัส 360WTDLI01
 Thai Viet Jet Air
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ (TDLI01)

8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. / 12 มิ.ย. - 14 มิ.ย. / 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. / ... / 20 ก.ย. - 22 ก.ย. (23 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 8,999 บ.
รหัส 360WITFD401
 Thai AirAsia
ทัวร์จีน

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว (ITFD401)

24 พ.ค. - 27 พ.ค. / 9 ส.ค. - 12 ส.ค. / 6 ก.ย. - 9 ก.ย. / ... / 20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. (16 ช่วงเวลาเดินทาง)
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 8,888 บ.
รหัส 360W191005
 Nok Scoot
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02)

23 พ.ค. - 27 พ.ค. / 6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. / 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. / ... / 25 ต.ค. - 29 ต.ค. (23 ช่วงเวลาเดินทาง)
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 8,999 บ.
รหัส 360W191523
 Myanmar Airways
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก อิ่มบุญ] (ZRGN05)

23 พ.ค. - 25 พ.ค. / 24 พ.ค. - 26 พ.ค. / 25 พ.ค. - 27 พ.ค. / ... / 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. (6 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 6,999 บ.
รหัส 360W190565
 Thai Lion Air
ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK (SL) (MAY-JUN 19)

23 พ.ค. - 25 พ.ค. / 24 พ.ค. - 26 พ.ค. / 25 พ.ค. - 27 พ.ค. / ... / 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. (23 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 9,999 บ.
รหัส 360W191595
 Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04)

3 มิ.ย. - 6 มิ.ย. / 10 มิ.ย. - 13 มิ.ย. / 17 มิ.ย. - 20 มิ.ย. / 24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 9,999 บ.