ทัวร์โปรโมชั่น

รหัส 360W192376
 Thai AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สตรองลมหนาว] (ZNRT24)

30 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. / 3 ธ.ค. - 8 ธ.ค. / ... / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 63 (26 ช่วงเวลาเดินทาง)
6 วัน 3 คืน / เริ่ม 24,999 บ.
รหัส 360W192602
 Eastar Jet
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN SALE (KRWE68)

12 พ.ย. - 16 พ.ย. / 13 พ.ย. - 17 พ.ย. / 14 พ.ย. - 18 พ.ย. / ... / 19 พ.ย. - 23 พ.ย. (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 11,999 บ.
รหัส 360W192641
 Nok Scoot
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Kawazu Sakura Lover โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ฟูจิสกี โยโกฮาม่า (JXW226)

8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 / 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 / 15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 / ... / 28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 (15 ช่วงเวลาเดินทาง)
6 วัน 4 คืน / เริ่ม 24,888 บ.