ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BMMR021-PG) - 360W190895

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BMMR021-PG)

รหัสทัวร์ : 360W190895
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BMMR021-PG)

  • พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
  • กุ้งแม่น้ำเผา, บุฟเฟ่ต์ชาบูชิสุกี้หม้อไฟและซูชิ
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 63 - 15 เม.ย. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 34
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 12,900 15,900 แสดง - 21
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,900 16,900 แสดง - 33
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 11,900 14,900 แสดง - 33
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง - 34
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BMMR021-PG)
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BMMR021-PG)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน