ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02) - 360W191005

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02)

รหัสสินค้า: 360W191005
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02)

  • เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว STARBUCKS-RESERVE-ROASTERY ช้อปปิ้งถนนนานกิง อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง เมืองเจียซิน เมืองโบราณเยื่ยเหอ ทะเลสาบหนานหู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 พ.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 26
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 25
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02)
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (ZPVG02)
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน