ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04) - 360W191595

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04)

รหัสสินค้า: 360W191595
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04)

  • ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
9 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04)
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] (ZTPE04)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน