ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] (ZNRT10) - 360W191862

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] (ZNRT10)

รหัสสินค้า: 360W191862
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] (ZNRT10)

  • พลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโอไดบะ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
  • ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] (ZNRT10)
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] (ZNRT10)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน