ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] (ZNRT08) - 360W191864

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] (ZNRT08)

รหัสสินค้า: 360W191864
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] (ZNRT08)

  • เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 41 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] (ZNRT08)
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] (ZNRT08)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน