ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (JXJ887) - 360W191871

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (JXJ887)

รหัสสินค้า: 360W191871
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (JXJ887)

  • โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ห้าง Donton Plaza ชินไซบาชิ เกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โกเบ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
  • ฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 32
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 27
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (JXJ887)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (JXJ887)
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน