ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม (GSDME01) - 360W191944

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม (GSDME01)

รหัสทัวร์ : 360W191944
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม (GSDME01)

  • มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นวเยรูซาเล็ม พระราชวังเครมลน พพธภัณฑ์อาร์เมอรีB แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวหารเซนต์ บาซล ห้้างกุม เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดนมอสโคว์ ถนนอารบัต โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม สแปร์โรฮลล์ มหาวหารเซนต์ซาเวียร์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม (GSDME01)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม (GSDME01)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน