ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (XJ134) - 360W191957

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (XJ134)

รหัสสินค้า: 360W191957
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (XJ134)

  • โตเกียว วัดอาซากุสะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะซัง เมืองคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด อิออนมอลล์
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62 ( 56 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 25,888 33,788 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (XJ134)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (XJ134)
ราคาเริ่มต้น 25,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน