ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FUKUOKA BEPPU NAGASAKI ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง (SL03) - 360W192319

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FUKUOKA BEPPU NAGASAKI ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง (SL03)

รหัสสินค้า: 360W192319
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FUKUOKA BEPPU NAGASAKI ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง (SL03)

  • เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองยูฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FUKUOKA BEPPU NAGASAKI ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง (SL03)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FUKUOKA BEPPU NAGASAKI ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง (SL03)
ราคาเริ่มต้น 21,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน