ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (PKR01-XJ) - 360W192361

ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (PKR01-XJ)

รหัสทัวร์ : 360W192361
ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (PKR01-XJ)

  • ทัวร์เกาหลี ทะเลสาบมาจัง หุบเขาศิลปะโพชอน วัดวาวูจองซา ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตลาดทงอิน วัดโชเกชา พระราชวังชางด๊อกกุง ซัมชองดองกิล โซลทาวเวอร์ เมียงดง สตาร์พาร์ค ย่านฮงแด KING’S CROSS CAFE ฮุนไดเอ้าท์เลท
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 15,899 แสดง - 25
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 9,999 15,899 แสดง - 25
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,999 15,899 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 12,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 12,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (PKR01-XJ)
ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (PKR01-XJ)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน