ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW-T39) - 360W192452

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW-T39)

รหัสทัวร์ : 360W192452
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW-T39)

  • เที่ยวไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เมนูนึ่งจักรพรรดิ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW-T39)
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW-T39)
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน