ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ175) - 360W193208

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ175)

รหัสทัวร์ : 360W193208
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ175)

  • ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 20,888 28,788 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ175)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ175)
ราคาเริ่มต้น 20,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน