ทัวร์ไต้หวัน AIWAN SO COO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน (CI202) - 360W200021

ทัวร์ไต้หวัน AIWAN SO COO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน (CI202)

รหัสทัวร์ : 360W200021
ทัวร์ไต้หวัน AIWAN SO COO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน (CI202)

  • สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 20 ต.ค. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
Sold Out
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 20,900 26,400 แสดง - 25
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน AIWAN SO COO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน (CI202)
ทัวร์ไต้หวัน AIWAN SO COO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน (CI202)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน