ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (BVN081-VZ) - 360WBVN081VZ

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (BVN081-VZ)

รหัสสินค้า: 360WBVN081VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (BVN081-VZ)

  • ทัวร์เวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง สวนสนุก The Fantasy Park ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก นั่งกระด้ง นั่งรถซโคล่ชมเมืองเว้ สะพานญี่ปุ่น ลงเรือแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สะพานมังกร ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  • พักบนบานาฮิลล์
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์, กุ้งมังกร, อาหารซีฟู๊ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ส.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 14,999 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 11,900 15,900 แสดง - 34
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 11,900 15,900 แสดง - 34
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 11,900 15,900 แสดง - 34
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 34
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 34
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 15,900 19,900 แสดง - 34
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 62 11,900 15,900 แสดง - 34
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 11,900 15,900 แสดง - 34
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 11,900 15,900 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,900 17,900 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 11,900 15,900 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,900 15,900 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 12,900 16,900 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,900 15,900 แสดง - 34
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (BVN081-VZ)
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (BVN081-VZ)
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน