ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] (ZTPE01) - 360WZTPE01

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] (ZTPE01)

รหัสสินค้า: 360WZTPE01
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] (ZTPE01)

  • เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไต้หวัน ไทเป ไทจง เจียอี้ หนานโถว ซีเหมินติง วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งจัดเต็ม
  • ซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 16,999 24,998 แสดง - 31
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 15,999 23,998 แสดง - 31
3 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 15,999 23,998 แสดง - 31
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 19,999 27,998 แสดง - 31
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 19,999 27,998 แสดง - 31
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 18,999 26,998 แสดง - 31
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 15,999 23,998 แสดง - 31
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 16,999 24,998 แสดง - 31
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 15,999 23,998 แสดง - 31
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 15,999 23,998 แสดง - 31
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 19,999 27,998 แสดง - 31
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 17,999 25,998 แสดง - 31
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 18,999 26,998 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] (ZTPE01)
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] (ZTPE01)
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน