ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] (ZTPE20) - 360WZTPE20

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] (ZTPE20)

รหัสสินค้า: 360WZTPE20
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] (ZTPE20)

  • เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เจียอี้ ตลาดปลาไทเป ไทเป101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
  • ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET PARK
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,999 29,499 แสดง - 50
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 23,999 30,499 แสดง - 50
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 23,999 30,499 แสดง - 50
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 22,999 29,499 แสดง - 50
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 21,999 27,499 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 50
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 22,999 29,499 แสดง - 50
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 22,999 29,499 แสดง - 50
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 20,999 26,499 แสดง - 25
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 28,999 35,499 แสดง - 25
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 28,999 35,499 แสดง - 50

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] (ZTPE20)
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] (ZTPE20)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน