เที่ยวอังกฤษ ตะลุย 5 สถานที่ดัง

เที่ยวอังกฤษ ตะลุย 5 สถานที่ดัง

August 28, 2019 | by 360 World Tour

เที่ยวอังกฤษ ตะลุย 5 สถานที่ดัง

1.หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ,ลอนดอน อังกฤษ

Big Ben and Houses of Parliament, London, UK

เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หอเอลิซาเบธหรือที่หลายคนรู้กันในชื่อ Big Ben ที่ตั้งชื่อมาจากระฆังหนัก 13 ตัน มีระฆังรวม 5ใบ แขวนอยู่ตรงช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา และมาจากชื่อของ เซอร์ Benjamin Hall ชายคนแรกที่สั่งซื้อระฆัง Big Ben มา เป็นนาฬิกาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสัญลักษณ์แห่งอังกฤษที่ใช้เป็นสถานที่ถ่านทำภาพยนตร์ในหลายๆเรื่อง

2.สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ,ลอนดอน อังกฤษ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเลยเมื่อไปถึงอังกฤษ สโตนเฮนจ์ กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ 112 ก้อน ที่อยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ ที่มีการสันนิษฐานมากมายหลายแหล่งว่ากองหินนี้ถูกสร้างมาจากที่ไหนกันแน่ มีความเชื่อว่า สโตนเฮนจ์ นี้ถูกสร้างมาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในยุคโบราณ และที่สำคัญยังถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัซจรรย์ของโลกอีกด้วย

3.พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) ,วินด์เซอร์ อังกฤษ

พระราชวังวินด์เซอร์ หนึ่งในที่ประทับของ Queen Elizabeth ที่สอง เป็นพระราชฐานที่ยังคงมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มีประวัติตามรัชสมัยต่างๆที่ว่าในยามสงบศึก พระราชวังวินด์เซอร์ จะใช้เป็นที่ประทับขอกษัตริย์ ในยามสงคราม พระราชวังวินด์เซอร์ จะเป็นป้อมปราการที่เสริมสร้างอย่างแน่หนาและยังใช้ระบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน

4.มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) ,เดอรัม อังกฤษ

มหาวิหารเดอรัม ตั้งอยู่ที่เมืองเดอรัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ มีตึกนอร์มันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ โครงสร้างตัววิหารจะเป็นหิน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบโรมาเนสก์ มีหอคอยสูงกว่า 66 เมตร มีบันไดขึ้น 325 ชั้น และยังคงสถาปัตยกรรมแบบนอร์มัน ในปีค.ศ. 2011 ไว้ที่สำคัญมหาวิหารเดอรัมแห่งนี้โพลของทางBBC ยังให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าหงไหลมากที่สุดในเกาะอังกฤษ และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้ มหาวิหารเดอรัมแห่งนี้เป็นมรดกโลก อีกด้วย

5.มหาวิหารยอร์ค (York Minster) ,ยอร์ค อังกฤษ

มหาวิหารยอร์คเป็นคริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางยุโรปตอนเหนือ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1472 สิ่งก่อสร้างที่รวบรวมลักษณ์สำคัญๆของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคไว้ โดยมี หน้าต่างบานใหญ่ ชื่อ “Great East Window” สร้างใน ปี ค.ศ. 1408 ถือเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยว

ติดตาม 360worldtour ได้ที่ 

www.360worldtour.com

Facebook : www.facebook.com/360worldtour

Email : booking@360worldtour.com

Tel : 083-7199991 , 091-4141318