ผลการค้นหา

ค้นหาทัวร์
สุดพิเศษ
ซ่อน

ทัวร์ตุรกี 189 พีเรียด จาก 17 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี TURKEY IN ANCIENT CITY (PTK06-PS)

ทัวร์โค๊ด 360W191891
อิสตันบูล สุเหร่าสนํ้าเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สไปซบาซาร์ เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จําลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิส โบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮยราโพลิส เมืองปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบําหน้าท้อง คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซซาร์ เมืองอังการ่า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY SAVER 10วัน7คืน (HG14B)

ทัวร์โค๊ด 36WFHG14B
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย พิเศษ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance
ร้านขนม Turkish Delight, สไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล (BIST01-TK)

ทัวร์โค๊ด 360W191673
ตุรกี ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ชมเมืองโบราณทรอย นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามมุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม ฮายาโซฟีอา พักโรงแรมถ้ำ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป (EURO22)

ทัวร์โค๊ด 360W191704
ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปึ ชานัคคาเล่ ทรอย ม้าไม้เมืองทรอย อัซเคลปิออน อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟิซุส ร้านเสื้อหนัง ปามุคคาเล่ คาราวานสไลน์ คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานพรม อังคาร่า สไปซ์มาร์เก็ต แกรนด์บาซ่า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา] (ZIST19)

ทัวร์โค๊ด 360W192350
บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY (TUR-HL9D-EK)

ทัวร์โค๊ด 360W190127
สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินเมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ สุสานอตาเติร์ก สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย (TK302)

ทัวร์โค๊ด 360W190902
เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กรุงอังการา กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,888 บ.

ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY (TUR-SP8D-TK)

ทัวร์โค๊ด 360W190139
สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินเมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ สุสานอตาเติร์ก สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่] (ZIST18)

ทัวร์โค๊ด 360W191591
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุมันส์ที่จัตุรัสทักษิม คัปปาโดเจีย เกอราเม่ เมืองใต้ดิน คอนย่า ที่พักกองคาราวาน ปามุคคาเล่ คูซาดาซี เอฟฟิซุส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน (TKIST01)

ทัวร์โค๊ด 360W191838
ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ระบำหน้าท้อง ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม