ผลการค้นหา

ค้นหาทัวร์
สุดพิเศษ
ซ่อน

ทัวร์ตุรกี 266 พีเรียด จาก 29 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] (ZIST14)

ทัวร์โค๊ด 360W190981
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย อังการ่า คัปปาโดเจีย บอลลูน เกอราเม่ เมืองใต้ดิน คอนย่า ที่พักกองคาราวาน สวนเชอรี่ ปามุคคาเล่ คูซาดาซี เอฟฟิซุส ชานัคคาเล่ อะโครโปลิส อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โโซเฟีย สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.

ทัวร์ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] (ZIST15)

ทัวร์โค๊ด 360W191296
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย อังการา คัปปาโดเจีย บอลลูน เกอราเม่ เมืองใต้ดิน คอนย่า ที่พักกองคาราวาน สวนกุหลาบ ปามุคคาเล่ คูซาดาซี เอฟฟิซุส ชานัคคาเล่ อะโครโปลิส ทรอย อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม จัตุรัสทักษิม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE (GSIST06)

ทัวร์โค๊ด 360W190710
อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ ระบำ BELLY DANCE คอนย่า พิพิภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล BLUE MOSQUE วิหารฮาเจีย โซเฟีย ล่องช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์ มาเก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR (PTK05-PS)

ทัวร์โค๊ด 360W191890
พระราชวังโดลมาบาห์เช ม้าไม้จาลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake นครใต้ดิน เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค/เครื่องประดับ ระบำ Belly Dance พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ คซูาดาซา เมืองโบราณเฮียราโพลสิ เมืองโบราณเอฟฟิซุส นั่งกระเชา้สู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY IN ANCIENT CITY (PTK06-PS)

ทัวร์โค๊ด 360W191891
อิสตันบูล สุเหร่าสนํ้าเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สไปซบาซาร์ เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จําลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิส โบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮยราโพลิส เมืองปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบําหน้าท้อง คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซซาร์ เมืองอังการ่า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Ukraine International Airline
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,888 บ.

ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน (TKIST01)

ทัวร์โค๊ด 360W191838
ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ระบำหน้าท้อง ทะเลสาบซาพานจา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย (TK303)

ทัวร์โค๊ด 360W191370
เมืองชานัคคาเล เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งทรอย คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY SAVER 10วัน7คืน (HG14B)

ทัวร์โค๊ด 36WFHG14B
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย พิเศษ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance
ร้านขนม Turkish Delight, สไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER (GSIST12)

ทัวร์โค๊ด 360W190703
อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์มาเก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี TURKEY SUPREME (GSIST05)

ทัวร์โค๊ด 360W191316
สุเหร่าสีเขียว โบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ อังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม