ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ (JXJ889) - 360W191848

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ (JXJ889)

รหัสสินค้า: 360W191848
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ (JXJ889)

  • โตเกียว วัดนาริตะ วัดอาซากุสะ โอไดบะ ขึ้นฟูจิชั้น5 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ช้อปปิ้งชินจูกุ และ LAOX SHINJUKU แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
  • ฟรีเดย์ 1 วัน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 27
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 27
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 15,888 24,388 แสดง - 30
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 15,888 24,388 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ (JXJ889)
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ (JXJ889)
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน