ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO JEJU SUMMER - 360W192080

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO JEJU SUMMER

รหัสสินค้า: 360W192080
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO JEJU SUMMER

  • เกาะเชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชมดอกไฮเดรนเยีย ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอางศูนย์โสม ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 43 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 6,300 11,200 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 25
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 6,300 11,200 แสดง - 25
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
29 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
6 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 6,300 11,200 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,300 18,200 แสดง - 25
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 6,300 11,200 แสดง - 25
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 5,500 10,400 แสดง - 25
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 5,700 10,600 แสดง - 25
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 5,900 10,800 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 5,900 10,800 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO JEJU SUMMER
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PRO JEJU SUMMER
ราคาเริ่มต้น 5,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน