ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ (SPG01) - 360WLSPG01

ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ (SPG01)

รหัสสินค้า: 360WLSPG01
ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ (SPG01)

  • ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย์ รวมค่าเครื่องเล่น ชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์, หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง, วัดกวนอู, โชว์ม่านน้ำ 3D, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า), วัดอิมฮองฮำ (ยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ)
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ตลาดตงเหมิน
  • อาหารพิเศษ SEAFOOD + RED WINE
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 8,977 12,477 แสดง - 20
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
16 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
12 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 8,977 12,477 แสดง - 20
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,977 12,477 แสดง - 20
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,977 12,477 แสดง - 20
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,977 13,477 แสดง - 20
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 11,977 15,477 แสดง - 20
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,977 17,477 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,977 17,477 แสดง - 20
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,977 16,477 แสดง - 20
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,977 16,477 แสดง - 20
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 11,977 15,477 แสดง - 20
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,977 14,477 แสดง - 20
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 11,977 15,477 แสดง - 20
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 11,977 15,477 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ (SPG01)
ทัวร์จีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ (SPG01)
ราคาเริ่มต้น 8,977
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน